מצוין ליובש בידים בעקבות אלכוג'ל

טוב ליובש במרפקים ובברכים 

 

  

 

חמאת גוף חוחבה

₪100.00מחיר